Werken bij Buro BRIQ

Buro BRIQ is een detacheringsbureau voor professionals binnen het ruimtelijk domein, in de breedste zin van het woord. Denk hierbij aan beleidsmedewerkers en projectleiders ruimtelijke ordening,  vergunningverleners, stedenbouwkundig ontwerpers en aanverwante functies. Als bedrijf maken wij onderdeel uit van kenniscentrum het Spanjaard in Borne. In kenniscentrum Het Spanjaard zitten bedrijven uit alle sectoren van de bouw die de gedrevenheid van het Spanjaard voortzetten. Voor alle facetten in en rond het bouwproces gerelateerde vragen en oplossingen kan men hier terecht.

Omdat Buro BRIQ zich breed wil positioneren, vallen ook functies binnen o.a. cultuurtechniek, ruimte & economie en het sociaal domein binnen onze detacheringsmogelijkheden. Onze opdrachtgevers zitten voornamelijk in Overijssel en Gelderland. Het is zeker onze ambitie om ons werkveld landelijk uit te breiden zodat wij onze medewerkers (nog) meer kunnen bieden.